Πρόταση νόμου του ΑΚΕΛ για εξαίρεση των εκπαιδευτικών οργανισμών, οι οποίοι χορηγούν πιστοποιητικό βασικής εκπαίδευσης τεχνίτη οχημάτων, από την καταβολή ΦΠΑ

Πρόταση νόμου του ΑΚΕΛ για εξαίρεση των εκπαιδευτικών οργανισμών, οι οποίοι χορηγούν πιστοποιητικό βασικής εκπαίδευσης τεχνίτη οχημάτων, από την καταβολή ΦΠΑ

Δηλώσεις Κώστα Κώστα, βουλευτή ΑΚΕΛ, μετά τη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών

Συζητήσαμε σήμερα στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών το αναθεωρημένο κείμενο της πρότασης νόμου που καταθέσαμε ως ΑΚΕΛ, για τροποποίηση του περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμου, με την οποία ζητούμε όπως στον κατάλογο των σχολών που προσφέρουν εκπαίδευση όλων των βαθμίδων, επαγγελματική εκπαίδευση, επιμόρφωση, επανακατάρτιση και οι οποίες εξαιρούνται από τη καταβολή Φ.Π.Α., προστεθούν και οι εκπαιδευτικοί οργανισμοί, οι οποίοι σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Τεχνιτών Οχημάτων Νόμου εξουσιοδοτούνται για την παροχή εκπαιδευτικού προγράμματος, τη διοργάνωση σχετικών εξετάσεων, καθώς και για τη χορήγηση πιστοποιητικού βασικής εκπαίδευσης τεχνίτη οχημάτων.

Επαναλαμβάνουμε ότι μέχρι σήμερα εξαιρούνται από την καταβολή ΦΠΑ -και σωστά εξαιρούνται- τα δημόσια εκπαιδευτήρια, τα ιδιωτικά σχολεία και τα φροντιστήρια, οι ιδιωτικές σχολές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι σχολές μπαλέτου, τα ωδεία, οι μουσικές σχολές και τα εξεταστικά κέντρα και όχι οι σχολές μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όπως για παράδειγμα οι σχολές εκπαίδευσης στη μηχανική/συντήρηση και επιδιόρθωση αυτοκινήτων.

Στο Νόμο περί Τεχνιτών Οχημάτων και συγκεκριμένα στα αναγκαία προσόντα για σκοπούς χορήγησης άδεια τεχνίτη οχημάτων στην ειδικότητα μηχανικού αυτοκινήτου, αναφέρονται τα απαιτούμενα ακαδημαϊκά προσόντα, η πείρα και η επιτυχία στις εξετάσεις, για να μπορέσεις να αποκτήσεις την άδεια. Αναφέρονται οι απόφοιτοι σχετικών κλάδων πανεπιστημίου, κολλεγίου, αναγνωρισμένης σχολής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι εξαιρούνται από τη καταβολή ΦΠΑ, αναφέρονται και οι απόφοιτοι σχολών μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι όμως για κάποιο άγνωστο λόγο δεν εξαιρούνται.

Αυτό αποτελεί διάκριση και είναι μια κατάφωρη αδικία. Τα παιδιά που φοιτούν σε αυτές τις σχολές συνήθως είναι παιδιά που δεν μπορούν να σπουδάσουν σε τριτοβάθμιες σχολές ή κολλέγια είτε λόγω οικονομικών προβλημάτων, είτε γιατί θέλουν να μάθουν ένα πρακτικό επάγγελμα. Αντί λοιπόν να τους δίνουμε κίνητρα, πληρώνουν ΦΠΑ, κάτι που όλοι οι άλλοι δεν πληρώνουν.

Στη σημερινή συζήτηση επί του τρίτου αναθεωρημένου κειμένου διαφάνηκε ότι με τη νέα διατύπωση ξεπερνούνται οι αρχικές ενστάσεις και συμφωνεί το Υπουργείο Οικονομικών, αλλά και το σύνολο των μελών της Επιτροπής Οικονομικών, γι’ αυτό και η πρόταση νόμου θα οδηγηθεί στην Ολομέλεια το συντομότερο για ψήφιση. Η εξέλιξη αυτή είναι πολύ σημαντική και ως ΑΚΕΛ χαιρετίζουμε την εποικοδομητική στάση όλων των πολιτικών κομμάτων.

Author: Ekloges2021

Comments are disabled.


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/ekloges2021/public_html/wp-includes/functions.php on line 5212

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/ekloges2021/public_html/wp-content/plugins/really-simple-ssl/class-mixed-content-fixer.php on line 110